METAL KOMERC LTD

Drugačije osobine knauf ploča nalaze primenu u različitim oblastima

 • Knauf suva gradnja (gips ploče i prateći materijal)

 • Knauf Marmorit (mašinski gotovi malteri, lepkovi i fasade)

 • Knauf Insulation (kamena i staklena vuna)

Knauf gips ploče se razlikuju prema svojim osobinama u zavisnosti od oblasti primene. Postoji 6 osnovnih tipova gips ploča:

 1. Knauf ploče (GKB) su gips ploče, čije su površine i uzdužne ivice obuhvaćene posebnim kartonom. Područje primene:obloge zidova i plafona na metalnoj podkonstrukciji, pregradni zidovi i spušteni plafoni, suvo malterisanje uz korišćenje lepka na bazi gipsa.
 2. Knauf ploče (GKBI) su gips ploče čiji su gipsano jezgro i karton dodatno impregnirani protiv upijanja vlage. Područje primene je kao Knauf gips ploče “GKB”, ali za vlažne prostore (npr. tuševi, kupatila ili kuhinje u kućnim ili kancelarijskim prostorijama).
 3. Knauf požarnootporne ploče (GKF) su gips ploče čije je jezgro dodatno ojačano, radi zaštite od požara, staklenim vlakanima. Namena ovih gips ploča je obloga zidova i plafona na metalnoj podkonstrukciji, pregradni zidovi i spušteni plafoni, kod zahteva za požarnom otpornošću.
 4. Knauf impregnirane požarnootporne ploče (GKFI) su požarnootporne gips ploče, čije je gipsano jezgro kao i karton impregniran posebnim dodacima protiv upijanja vlage. Namena im je kao i za Knauf ploče “GKF”, ali za vlažne prostore- kao što su npr. tuševi, kupatila ili kuhinje u kućnim ili kancelarijskim prostorijama.
 5. Knauf perforirane ploče su perforirane ili užljebljene gipsploče – velikog formata ili kasetirane. Namenjena je za oblogu zidova i plafona na metalnoj podkonstrukciji sa dekorativnim ili akustičnim zahtevima.
 6. Knauf Fireboard je posebna požarnootporna gips ploča čije je jezgro dodatno ojačano staklenim vlaknima. Ploča je obostrano obuhvaćena filcom od staklenih vlakana koji je sjedinjen sa gipsom.Primenjuju se kod pregradnih zidova i spuštenih plafona, obloge zidova i plafona, zidnih šahti, stubova, instalacionih i ventilacionih kanala, kod zahteva za požarnom otpornošću.

Kamene i staklene mineralne vune

Tehnički uslovi i normativi kao i sve zahtevniji korisnici objekata, diktiraju upotrebu najkvalitetnijih građevinskih materijala u procesu građenja objekata. Naročito je bitno da prostor u kome boravimo pruža odgovarajuću toplotu i akustički komfor kao i sigurnost оd požara u isto vreme. Zato, još u fazi projektovanja, posebnu pažnju treba obratiti na izbor izolacionih materijala.

Iako na našem tržištu obe vrste materijala – vuna – postoje već dugi niz godina, i dalje se javljaju nedoumice oko njihovih sličnosti i razlika, područja primene, porekla. I kamenа i staklena mineralna vuna spadaju u grupu mineralnih vuna – zbog svog mineralnog porekla:

 • kamena mineralna vuna nastaje od kamena vulkanskog porekla – dolomita, dijabaza i bazalta
 • staklena mineralna vuna nastaje od staklene šljake i peska

Proces proizvodnje je sličan: sirovine se tope na visokim temperaturama, dobija se “lava” koja se uz pomoć centrifugalnih točkova ispreda u fina vlakna koja se talože u filc od koga, naknadnom obradom, nastaje finalni proizvod – ploče kamene, odnosno rolne staklene mineralne vune.

Svi proizvodi od kamene vune Knauf Insulation nose znak EUCEB.

EUCEB (European Certification Board for mineral wool products) predstavlja potvrdu nezavisnog tela kojom se garantuje da proizvodi od mineralne vune zadovoljavaju kriterijume za nekancerogene materijale. Projektanti, izvođači, vlasnici i korisnici zgrada kao i šira javnost sada mogu biti potpuno sigurni u ispravnost proizvoda Knauf Insulation.

Knauf Insulation mineralna vuna sa ECOSE® Technology je proizvedena od sirovina koje se nalaze u prirodi i/ili recikliranih sirovina, a njena vlakna su vezana korišćenjem bio-tehnologije bez formaldehida, fenola, akrila i bez dodavanja veštačkih boja i pigmenata.

Mineralna vuna sa ECOSE® Technology donosi viši nivo održivosti zato što je vezivo na bazi bio tehnologije, poboljšava kvalitet vazduha unutar prostorije (što je i dokazano EUROFINS zlatnim sertifikatom), povećava održivost zgrada, umanjuje negativan uticaj na životnu sredinu, smanjenjem energije za proizvodnju veziva, a cena je ista kao i za ostale mineralne vune koje mogu da se nađu na tržištu. To novo vezivo i daje prirodnu braon boju Knauf Insulation staklenoj vuni.