METAL KOMERC LTD

Sve vrste izolacije na jednom mestu

U našem asortimanu Izolaciju delimo u pet grupe: Termoizolacija, Hidroizolacija, Izolacione krovne folije, Zvučna izolacija i Protivpožarna izolacija.

Termoizolacija (izolacija zidova, izolacija fasade – demit fasada)

 • Stiropor (i sav prateći materijal: staklena mrežica, tiplovi, lepak i fasada)

 • Stiropor sa grafitom

 • Stirodur

 • Mineralna vuna – staklena vuna i kamena vuna

Demit fasada

Radi se o kontaktnoj fasadi, što znači da izolacijske ploče dolaze direktno na spoljne zidove objekta, pa se armiraju i na njih dolazi završni sloj fasade. Za izolacijske ploče obično se koristi stiropor ili kamena vuna. Ovakva fasada poznata kao Demit fasada danas je dominanti sistem izrade fasade u našim krajevima. Po novom Zakonu, svaki novi objekat treba da ima izolaciju od 12 centimetara stiropora, čime se troši tri puta manje energije. Danas u Srbiji je uobičajeno da se za fasadu koristi „fasadna petica“ tj. stiropor debljine 5 cm. Međutim, posmatrajući evropske kriterijume u zemljama koje se nalaze u istim klimatskim zonama kao što su Nemačka, Francuska i Slovenija, samo stiropor debljine 8 cm ispunjava kriterijume koeficijenta prolaza toplote. Demit fasada, je popularna iz više razloga: smanjuje troškove gradnje jer se radi na tanji spoljašnji zid (21 ili 25 cm), postavlja se veoma brzo i relativno je jeftina jer fasadu prethodno nije potrebno malterisati. Ako se izvede kvalitetno, vek trajanja demit fasade je oko 30 godina. Difuzija vodene pare je izuzetno važan činilac. Ukoliko je vrednost niska, znači da je materijal propustan za vodenu paru, a ukoliko je vrednost visoka, materijal ne propušta vlagu. Primer, stiropor pruža velik otpor difuziji vodene pare, pa takva demit fasada „ne diše“, dok je kamena vuna izrazito paropropusna. Dok razmišljate o stavljanju demit fasade na kuću takođe dobro razmislite i o boji, jer ne savetuju se tamna boja fasadne boje kad je u pitanju demit fasada sa stiroporom.

I kamenа i staklena mineralna vuna spadaju u grupu mineralnih vuna – zbog svog mineralnog porekla:

– kamena mineralna vuna nastaje od kamena vulkanskog porekla – dolomita, dijabaza i bazalta
– staklena mineralna vuna nastaje od staklene šljake i peska

Proces proizvodnje je sličan: sirovine se tope na visokim temperaturama, dobija se “lava” koja se uz pomoć centrifugalnih točkova ispreda u fina vlakna koja se talože u filc od koga, naknadnom obradom, nastaje finalni proizvod – ploče kamene vune, odnosno rolne staklene mineralne vune.

Uporedne karakteristike materijala

Kamena mineralna vuna Staklena mineralna vuna
-kratka vlakna -dugačka vlakna
-veće gustine proizvoda od 30 do 200kg/m3 -manje gustine proizvoda od 11 do 45kg/m3
-visoka čvrstoća na pritisak -niža čvrstoća na pritisak
-λ u granicma od 0.035 do 0.039w/mK -λ u granicma od 0.032 do 0.044w/mK
-odličan apsorber zvučne energije -odličan apsorber zvučne energije
-negoriv materijal, klasa negorivosti A1 -negoriv materijal, klasa negorivosti A1
-maksimalna radna temperatura 750°C -maksimalna radna temperatura 230°C
-veća otpornost na požar -otpornost na požar
-visoka temperatura topljenja, preko 1000°C -niža tačka topljenja, oko 700°C
-niža elastičnost materijala -visoka elastičnost materijala
-niska zatezna čvrstoća -visoka zatezna čvrstoća
-veoma otporna na eventualna mehanička oštećenja prilikom rukovanja -otporna na eventualna mehanička oštećenja prilikom rukovanja

Iz navedenih karakteristika materijala možemo zaključiti da i kamena i staklena mineralna vuna pružaju:

 • Toplotnu izolaciju

 • Zvučnu izolaciju

 • Protivpožarnu zaštitu

 • Dugovečni su (koliko i životni vek objekta)

 • Vodoodbojni a paropropusni ( prostorije “dišu” )

 • Otporni na mikroorganizme i hemikalije

 • Potpuno su ekološki ispravni

Hidroizolacija (Hidroizolacija terase, ravnog krova i bazena)

 • Penetrati i aditivi za beton, maltere i dr. (Mapelastic, Idrosilex Pronto, Mapelastic Foundation)

 • Crna hidroizolacija (Kondor, Poliazbitol, Bitulit, Bitumen, Ter-papir)

 • Sintetička termoplastična hidroizolacija krovova, podzemnih delova konstrukcije, hidrotehničkih objekata i tunela : TPO Membrana i PVC membrana (Mapeplan M15 i Mapeplan TU WL15)*

Sintetičke hidroizolacione folije

Zbog brzine ugradnje, zahtevane trajnosti i konačne cene sintetičke hidroizolacione folije su danas u građevinarstvu jako rasprostranjene i uspešno se primenjuju kod hidroizolacija:

 • ravnih krovova
 • podzemnih konstrukcija
 • tunela i galerija
 • bazena i rezervoara za vodu
 • brana
 • deponija komunalnog i industrijskog otpada
 • kanala

Prednosti raznih vrsta sintetičkih folija u poređenju sa klasičnim bitumenskim hidroizolacijama su:

 • jedna sintetička folija zamenjuje dva sloja bitumenske trake
 • sintetička hidroizolacija je 5 puta lakša od tradicionalnog višeslojnog sistema
 • sintetičke folije se ugrađuju toplim vazduhom pa nema upotrebe otvorenog plamena
 • samogasive su, što znači da se u slučaju otvorenog plamena na njihovoj površini ne može proširiti vatra
 • mogućnost reciklaže (TPO), stare sintetičke folije nakon kraja životnog veka mogu da se recikliraju u nove sirovine kako bi se sačuvali vredni resursi
 • sintetičke folije su paropropusne, što im omogućava da “dišu” oko 15 puta više od tradicionalnih višeslojnih bitumenskih hidroizolacija
 • sa estetske strane, mogu se prilagoditi većini krovnih površina, dostupne su u velikom izboru boja, a preklopi su im praktično nevidljivi

TPO (termopoliolefini) su ekološki prihvatljive hidroizolacije pošto mogu 100% da se recikliraju. U odnosu na polivinil hloride (PVC)nema migracije plastifikatora i nisu potrebni razdvajajući slojevi sa termoizolacijom. Kompatibilni su sa toplim bitumenom, ali se preporučuje upotreba razdelnog sloja geotekstila od 200 g/m2. Lakši su od PVC-a, imaju bolju otpornost na temperature i odličnu otpornost na prodiranje korenja.
Imaju nemetalne stabilizatore i nemaju biocide iz čega proizlazi prednost za primenu u rezervoarima za vodu. Pri varenju ne ispuštaju štetne gasove, a u poređenju sa PVC-om jedino su malo krući pri ugradnji. U odnosu na bitumen, prednosti su im što se ugrađuju u jednom sloju pa pri ugradnji dolazi do uštede i što pri ugradnji nema otvorenog plamena i oslobađanja otrovnih gasova. Takođe, lako se boje i ekološki su prihvatljivi. U odnosu na EPDM prednosti su što nema migracije plastifikatora, moguće je spajanje toplim vazduhom, lagane su za ugradnju i imaju odličnu otpornost na korenje.

PVC (polivinil-hlorid) je danas jedna od najviše korišćenih termoplastičnih hidroizolacija. Bitno svojstvo je otpornost na industrijske zagađivače, razvoj bakterija i ekstremne vremenske uslove.

Izolacione krovne folije

 • Difuzne folije

 • Paronepropusne folije

 • Aluminijumske folije

Zvučna izolacija

 • Kamena vuna – Struktura kamene vune sa svojim isprepletenim vlaknima zaustavlja vibracije u vazduhu i apsorbuje ih što čini kamenu vunu jednim od najboljih građevinskih materijala za zvučnu izolaciju.
 • Stiropor Austrotherm EPS® T: ploče za zvučnu izolaciju od udarne buke
 • Termosilent 52, od 5,10mm i 15mm – za međuetažnu konstrukciju i plivajuće podove*
 • Traka EPE 5 , 10 i 15mm – spoja među plivajućim podom i zidnim oblogama u prostoru
 • Termosilent 53 – podloga za laminat

*Osnovne karakteristike građjevinske folije TERMOSILENT 52 i 53 , koje obezbeđuju zvučnu izolaciju, su:

 • Elastična podloga za prigušivanje vibracija i zaštita od udarnog zvuka;
 • Zvučna izolacija za estrihe, sanitarne i cevi za grejanje položene u podove ili zidove;
 • Podloga zaptivnim i dilatacijskim spojevima i
 • Mehanička zaštita cevi

Prednosti folije TERMOSILENT:

 • odlična zvučna izolacija već sa malim debljinama
 • vodonepropusnost, malo upijanje vode i niska paropropusnost
 • jednostavna obrada i montaža zbog male težine
 • odlična sposobnost apsorpcije mehaničke i zvučne energije
 • otpornost na različite hemikalije i sve građevinske materijale
 • dobra toplotna postojanost
 • velika elastičnost, tvrdoća i žilavost u širokom temperaturnom području
 • povećana otpornost protiv zapaljivosti
 • bez toksičnog učinka i ekološki prihvatljiv

Protivpožarna zaštita

 • Kamena vuna – Rockwool i Knauf Insulation

 • Protivpožarne Knauf ploče

Kamena vuna otkrivena je na Havajskom arhipelagu početkom prošlog veka. Za vreme erupcije vulkana oblikovala su se vlakna izlivene lave izbačene u vazduh. Kamena vuna je, dakle, potpuno prirodni proizvod koji objedinjuje snagu kamena s karakteristikama toplotne izolacije koja je svojstvena vuni. Jedno od najvažnijih svojstava kamene vune je njena mogućnost da izdrži temperature više od 1000 °C. Kamena vuna predstavlja vatrootpornu zaštitu koja pruža dodatne minute u spašavanju ljudi zadržavajući prodor požara u susedni prostor. Zgrade izolovane kamenom vunom sigurne su od požara, odnosno kamena vuna sprečava razvoj i širenje požara. Rockwool kamena vuna je odličan toplotni izolator za zaštitu od hladnoće i vrućine. Sistemi izolacije od kamene vune omogućavaju maksimalne uštede energije za grejanje i hlađenje pa dodatno poboljšavaju mikroklimu i čine boravak u zgradama ugodnim.