METAL KOMERC LTD

Visok stepen čvrstoće i odlična stabilnost

  • Daska

  • Fosna

  • Grede

  • Letve

  • ŠtafneOSB 3 PLOČE* (KronoSwiss – Ukrajina)

  • Blažujka – vodootporna šper ploča za oplatu

Rezana građa je danas jedna od retkih prirodnih materijala koji se koriste u građevinskoj industriji. Danas rezanu građu sve više zamenjuju veštački materijali, ali prednosti rezane građe su: velika čvrstoća u poređenju sa malom težinom, niska toplotna provodljivost i laka obradivost. Rezana građa prema dimenzijama se deli na: grede, gredice, letve i daske. Koriste se za krovne konstrukcije, parket, vrata, prozore, oplatu itd.